charakterownia-stamp-no-border

Magdalena Minkina - psychoterapeuta, lider bibliodramy, trener

Magdalena Minkina – ZnanyLekarz.pl

Pracuje indywidualnie z młodzieżą (pomiędzy 15 a 18 rokiem życia, tylko za pisemną zgodą rodziców) i osobami dorosłymi. Towarzyszy im w zmaganiu się z depresją, lękami, stratą, kryzysem, staniem na rozdrożu, poszukiwaniem sensu ich życia, satysfakcji z życia.
Pracuje zarówno w gabinecie jak i online.
Dotychczasowe doświadczenie nabierała w Fundacji Manufaktura Inicjatyw w Dzierżoniowie udzielając indywidualnego wsparcia osobom w żałobie, depresji, doświadczających przemocy domowej, lęków, chcących podnieść swoje poczucie wartości. A także na stażach klinicznych w Domu Pomocy Społecznej w Szyldaku dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz Szpitalu Psychiatrycznym w Pieszycach na oddziale dziennym dla dorosłych

Prowadziła oraz współprowadziła warsztaty motywacyjne dla osób do 30 r.ż. poszukujących lub chcących zmienić swoją ścieżkę zawodową oraz współprowadziła warsztat dla rodziców chcących poprawić relacje ze swoimi dziećmi.

Ponadto pracowała w Domu Pomocy Społecznej w Rościszowie dla osób przewlekle psychicznie chorych, jako terapeuta zajęciowy, prowadząc m.in. treningi ekonomiczne, pamięci, kulinarne, relaksacji, organizując wycieczki oraz wspierając w rozmowach indywidualnych
Prowadziła warsztaty bibliodramy w Dzierżoniowie, Wrocławiu, Poznaniu (warsztat rozwoju osobistego w oparciu o tekst Pisma Św.).
Wykształcenie zdobyła na 4 letnich Studiach Podyplomowych w nurcie integratywnym w ujęciu chrześcijańskim na Papieskim Wydziale Teologicznym, 2-letnim kursie bibliodramy prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Bibliodramy w Częstochowie, szkoleniu trenerskim w ramach VI edycji projektu „Szkoła Trenerów” we Wrocławiu, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Wydział w Jeleniej Górze (mgr ekonomii, specjalizacja zarządzanie miastem).
Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Bibliodramy.
Swoją pracę poddaje regularnie superwizji.

Rejestracja Online