Informacja dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych
przez Charakterownia Pracownia Dobrego Samopoczucia Katarzyna Włoch

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Charakterownia Pracownia Dobrego Samopoczucia. Możesz się skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Przestrzenna 29/4, 50-534 Wrocław
 • przez formularz kontaktowy na stronie www.charakterownia.pl
 • przez e-mail: gabinet@charakterownia.pl
 • telefonicznie: 697 910 149

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • realizować usługi psychologiczne,
 • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich  danych to:

 1. dane osobowe będę przetwarzane przez okres regulowany rozporządzeniami dotyczącymi dokumentacji medycznej art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2009 roku,
 2. przepisy prawa.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy będziemy przechowywać przez czas określony przez przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach Administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych:
  • psychologom, psychoterapeutom świadczącym Twoje usługi psychologiczne,
  • świadczącym usługi finansowe (księgowość), gdy wyrażasz potrzebę wystawienia rachunku imiennego,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. przenoszenia Twoich danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Źródła danych

 • osoba fizyczna, która umówiła swoją wizytę poprzez rejestrację internetową na www.charakterownia.pl,
 • osoba fizyczna, która umówiła wizytę telefonicznie lub poprzez sms,
 • osoba fizyczna, która umówiła wizytę mailowo lub poprzez formularz kontaktowy na www.charakterownia.pl,
 • osoba fizyczna, która umówiła wizytę poprzez www.znanylekarz.pl.

7. Dodatkowe informacje

 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 • Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe, odrębne ustalenia w tym zakresie z Państwem.
 • Informujemy, że w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: gabinet@charakterownia.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.