charakterownia-stamp-no-border

Sofiia Fostiak - mgr medycyny/psychiatra, psychoterapeuta.

Doświadczenie zawodowe zdobywała we Lwowskim Obwodowym Szpitalu Psychoneurologicznym, gdzie pracowała jako lekarz – 2 lata, doświadczenie jako psychoterapeuta – 1 rok. 

Jako psychoterapeuta pracuje w nurcie psychodynamicznym, specjalizacja – psychoanaliza indywidualna i grupowa, psychoterapia młodzieży i młodzieży.

Główne problemy, z którymi pracuje psychoterapeuta: depresja i lęki, kryzysy, problemy w związkach, trudności w zrozumieniu własnych emocji, fobie, zespół stresu pourazowego, zaburzenia osobowości, wspierająca psychoterapia przy chorobach psychicznych.

Z wykształcenia jest lekarzem psychiatrii i psychoterapeutą. W 2020 roku ukończyła Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny imieniu D. Halytskiego. W tym samym roku uzyskała europejskie uznanie jako lekarz na Białostockim Uniwersytecie Medycznym (UMB, Polska). Sofiia przechodzi obecnie szkolenie teoretyczne jako psychoterapeuta we Lwowskim Instytucie Psychoanalitycznym Zdrowia Psychicznego we Lwowie oraz zdobywa doświadczenie w psychoanalitycznej terapii grupowej w Truskawieckiej Szkole Psychoterapii.

Filozofia pracy Sofii polega na tym, że każdy z nas jest po prostu człowiekiem, który potrzebuje przede wszystkim miłości, stabilnych i opartych na zaufaniu relacji, a sama terapia jest tylko narzędziem do
tego.

Prowadzi psychoterapię w języku ukraińskim i angielskim.

Kontakt: 575 210 149

flaga-ukrainy

Софія Фостяк - магістр медицини, лікар, психотерапевт.

Професійний досвід здобула у Львівській обласній психоневрологічній лікарні, де працювала лікарем – 2 роки, стаж роботи психотерапевтом – 1 рік.

Психотерапевт працює в психодинамічному напрямі, спеціалізується на індивідуальному та груповому психоаналізі, психотерапії підлітків і підлітків. Основні проблеми, з якими працює психотерапевт: депресія та тривожність, кризи, проблеми у стосунках, труднощі в усвідомленні власних емоцій, фобії, посттравматичний стресовий розлад,
розлади особистості, підтримуюча психотерапія при психічних захворюваннях.

За освітою лікар і психотерапевт. У 2020 році закінчила Львівський національний медичний університет за
фахом Д. Галицького. У тому ж році отримала європейське визнання як лікар у Медичному університеті Білостока (UMB, Польща). Зараз Софія проходить теоретичну підготовку психотерапевта у Львівському психоаналітичному
інституті психічного здоров’я у Львові та здобуває досвід психоаналітичної групової терапії у Трускавецькій школі психотерапії.

Філософія роботи Софії полягає в тому, що кожен з нас – це просто людина, якій потрібні, перш за все, любов, стабільні та довірливі стосунки, а сама терапія – лише інструмент для цього.

Проводить психотерапію українською англійською мовами.

flaga-angli

Sofiia Fostiak - MD, psychotherapist.

Sofiia Fostiak – MD, psychotherapist.

She gained professional experience at the Lviv Regional Psychoneurological Hospital, where she worked as a doctor for 2 years, experience as a psychotherapist – 1 year.

The psychotherapist works in the psychodynamic direction, specializes in individual and group psychoanalysis, psychotherapy of adolescents. The main problems that a psychotherapist works with: depression and anxiety, crises, relationship problems, difficulties in understanding one’s emotions, phobias, post-traumatic stress disorder, personality disorders, supportive psychotherapy for mental illness.

She is a doctor and psychotherapist by education. In 2020 she graduated from Lviv National Medical University named by D. Halytsky. In the same year she received European recognition as a doctor at the Medical University of Białystok (UMB, Poland). Sofiia is currently undergoing theoretical training as a psychotherapist at the Lviv Psychoanalytic Institute of Mental Health in Lviv and is gaining experience in psychoanalytic group therapy at the Truskavets School of Psychotherapy.

The philosophy of Sofiia’s work is that each of us is just a person who needs, above all, love, stable and trusting relationships, and the therapy itself is just a tool for this.

Provides psychotherapy in Ukrainian and English.

Rejestracja Online