charakterownia-stamp-no-border

Aneta Śliwa - psycholog, psychoterapeuta

Pracuje z osobami dorosłymi.
Pomaga osobom doświadczających trudności w związku z zaburzeniami nastroju,z zaburzeniami lękowymi, z zaburzeniami osobowości, w kryzysach, z trudnościami interpersonalnymi. Pracuje w gabinecie oraz on-line.

Ukończyła psychologię (specjalizacja: psychologia kliniczna, zdrowia, osobowości i psychoterapia) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz psychoterapię w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na terenie województwa lubelskiego pracując z młodzieżą i młodymi dorosłymi w ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej oraz realizując pomoc psychologiczną dla uczniów, rodziców i nauczycieli w Zespole Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej, gdzie osiągnęła stopień nauczyciela mianowanego.

W trakcie pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w Kijanach ukończyła kurs podstawowy Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizowany w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP oraz poszerzała swoją wiedzę na wielu szkoleniach i kursach poruszających problematykę przemocy.

W 2017 roku odbyła staż na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym NZOZ w Centrum Medycznym Przyjaźni w Lublinie gdzie zajmowała się wsparciem, poradnictwem, terapią grupową i indywidualną. Kontynuuje współpracę z Centrum Medycznym Przyjaźni, prowadząc terapię indywidualną w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i Poradni Psychologicznej.

W kontakcie ważny jest dla niej szacunek dla indywidualnego i niepowtarzalnego świata wewnętrznego pacjenta, empatia i cierpliwość, respektowanie zasad etyki zawodu psychologa.

Rejestracja Online