charakterownia-stamp-no-border

Piotr Lisowski - psychoterapeuta, socjoterapeuta, trener, wykładowca akademicki

Lisowski-Piotr-Charakterownia-psycholog

Specjalizuję się w indywidualnej terapii osób dorosłych i młodzieży. W swojej pracy opiera się na zasadzie otwartości na drugiego człowieka, indywidualnym podejściu do każdego pacjenta, jego problemów i potrzeb.
Absolwent Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w  Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Absolwent Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży realizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (mgr ekonomii, specjalizacja zarządzanie przedsiębiorstwem).
Doświadczenie zawodowe zdobywał prowadząc terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Cyklicznie prowadził też autorskie warsztaty na temat: automotywacji i motywowania innych, poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem, zapobieganiu wypaleniu zawodowemu, dialogu i rozwiązywaniu konfliktów dla zorganizowanych grup – pracowników firm, członków stowarzyszeń pomocowych oraz pracowników pomocy społecznej. Wykładowca akademicki: „Psychologii w biznesie” w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.
Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji przez superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Pracuje w oparciu o zasady Kodeksu Etyki Psychoterapeuty PTPPd. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.