Agnieszka Wiśniak
Mgr psycholog, psychoterapeuta, filolog, trener biznesu, coach, mediator, nauczyciel akademicki.

Pomaga dzieciom i młodzieży, parom i małżeństwo, rodzinom oraz osobom indywidualnym. Pracuje z osobami w kryzysie, w depresji oraz z zaburzeniami okresu dzieciństwa i dojrzewania, osobowości, lękowymi, a także z osobami wykorzystywanymi (m.in. seksualnie, w tym z dziećmi).
Ukończyła z wyróżnieniem psychologię o specjalności psychologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Wcześniej studiowała na Uniwersytecie Opolskim, gdzie uzyskała tytuł magistra filologii i stopień doktora nauk humanistycznych.

Psychologiczne doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Krapkowicach, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu.

Pracuje według paradygmatu psychologii integracyjnej. Przygotowuje się do zdobycia certyfikatu psychoterapeuty. Obecnie jest w trakcie szkolenia certyfikacyjnego w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii prowadzonej przez Instytut Psychologii Zdrowia przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Swoją pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji superwizorów z Instytutu Psychologii Zdrowia.

Od 2004 roku organizuje i prowadzi szkolenia dla nauczycieli i biznesu z zakresu umiejętności interpersonalnych, sprzedaży. Obecnie prowadzi również mediacje sądowe i pozasądowe cywilne (rodzinne, pracownicze, gospodarcze) oraz karne. Jest akredytowanym coachem ACC International Coach Federation.

Jako nauczyciel akademicki współpracuje ze Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydziałem Zamiejscowym w Zabrzu, Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydziałem Zamiejscowym w Opolu, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie.

Renata Halejcio
mgr psycholog, terapeuta rodzinny

Absolwentka wydziału nauk społeczno-pedagogicznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.

Absolwentka 4-letniego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne, kursu psychoterapii rodzinnej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Absolwentka 2-letnich Studiów Podyplomowych na kierunku “Podstawy oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym” Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W swoim dorobku ma też wiele innych szkoleń dotyczących pomocy psychologicznej i terapii.

Od 2008 roku zajmuje się psychoterapią indywidualną, grupową, terapią rodzinną. Ma bogate doświadczenie w pracy terapeutycznej w zakresie interwencji kryzysowej, a także z osobami zaburzonymi psychicznie. Prowadzi sesje terapii rodzinnej i par. W ujęciu systemowym pomaga zarówno rodzinom, jak i młodzieży w kontakcie indywidualnym. W pracy terapeutycznej wykorzystuje podejście integratywne, szczególnie bliskie są jej koncepcje systemowe i psychoanalityczne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w: Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w placówkach pomocy społecznej, w ramach praktyki prywatnej, podczas praktyk w szpitalu klinicznym w Krakowie oraz w ramach stażu na oddziale psychiatrycznym w Wałbrzychu.

Do chwili obecnej systematycznie podnosi swoją wiedzę i umiejętności zawodowe w toku ciągłej praktyki, poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz udział w szkoleniach specjalistycznych z zakresu psychoterapii i psychoanalizy.