Aleksandra Kołodziej
Psychoterapeuta dzieci i młodzieży, oligofrenopedagog, pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta EEG Biofeedback, mgr biotechnolog.

Specjalista z 14 letnim doświadczeniem w zakresie terapii dzieci i młodzieży.
Specjalizuje się w pracy z dziećmi m.in. z porażeniem mózgowym, z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej, z zaburzeniami emocjonalnymi, koncentracji, pamięci, zachowania, okresu dojrzewania, dysleksją, z zespołem FAS, Aspergera, Mutyzmem z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym. Pomaga dzieciom z trudnościami w życiu codziennym, wchodzącym w konflikty z rówieśnikami lub opiekunami, doświadczającym stresu, problemów w nauce.

Wspiera rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
Prowadzi zajęcia rewalidacyjne z młodzieżą gimnazjalną i dziećmi ze szkoły podstawowej, zajęcia terapeutyczne eeg biofeedback w Centrum Terapii Promitis, w Centrum Balans, w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach.
Wykształcenie zdobywała na Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Wrocławskim, w Dolnośląskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze, Fundacji „Promyk Słońca” we Wrocławiu.

Obecnie jest w trakcie procesu certyfikacji w nurcie Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, gdzie swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Dodatkowo poszerza kwalifikacje na studiach podyplomowych „Zawód Mediatora” na Uniwersytecie Wrocławskim.