Karolina Górska
Coach, trener i psycholog

Specjalizuje się w pracy nad zmianą w życiu: nauce nowych umiejętności, rozpoznaniu i wykorzystaniu w większym stopniu swoich mocnych stron, wyeliminowaniu z codziennego życia zachowań nieadaptacyjnych i aktywizacja potencjału, które się posiada.

Swoją ofertę kieruje do osób, które są w momencie podejmowania ważnych życiowych decyzji, wyzwań, chcą przyjrzeć się swoim nawykom, poznać lepiej własny potencjał. Czasem samym celem spotkań jest chęć poznania lepiej siebie, uzyskanie większej świadomości własnego potencjału. Sesje rozwojowe są dla osób, które chcą mieć realny wpływ na efekt swoich działań zarówno zawodowych jak i prywatnych. Wspólnie z Klientem określamy cel, na osiągnięciu którego Klientowi zależy oraz wypracowujemy drogi do osiągnięcia upragnionej zmiany. Podczas procesu klienta przechodzi przez zmianę wg scenariusza, który sam opracuje, finalnym efektem jest utrzymanie zmiany. Jednocześnie w trakcie procesu Klient poznaje lepiej sam siebie, uczy się nazywać swoje emocje i radzić sobie z nimi oraz utrzymywać swoją motywację i zaangażowanie.

Pracuje z młodzieżą oraz osobami dorosłymi (szczególne potrzeby wsparcia tą metodą pracy zauważam u osób pomiędzy ok. 16. a 30. rokiem życia, ponieważ proces coachingowy to metoda wspierająca dojrzewanie i poznanie siebie. Udział w procesie pozwala poza zaplanowaniem zmiany uzyskać lepszy kontakt ze sobą, swoimi potrzebami, zrozumieć własne motywacje (lub ich brak))

Posiada doświadczenie pracy zarówno indywidualnej, jak i z grupą. Współtworzyła i prowadziła warsztaty z osobistego przywództwa, efektywnej i etycznej komunikacji, jak również projekt dla rodziców, dotyczący określania potencjału i talentów dziecka.

Od kilkunastu lat związana z biznesem w roli managera projektów, zarządzania sprzedażą usług i towarów, budowaniem zespołów. W każdej pracy zorientowana na osiąganie celów, z jednoczesną uważnością na potrzeby ludzi, z którymi współpracuje. Interdyscyplinarne doświadczenie wciąż stara się wzbogacać, pracując od 2014 z klientami na indywidualnych sesjach rozwojowych oraz prowadząc grupowe projekty rozwojowe (szkolenia, warsztaty).

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalizacja psychologia biznesu. Kontynuowała naukę na Uniwersytecie SWPS na studiach podyplomowych, kierunek Coaching.

Ukończyła również poziom podstawowy kursu Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach.

Rejestracja Online