Joanna Mikołajko
mgr psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym dla osób dorosłych i młodzieży. Swoją pomoc oferuje osobom zmagającym się z zaburzeniami nerwicowymi, z depresją, obniżonym nastrojem, zaniżoną samoocena, zaburzeniami osobowości czy doświadczających trudności w relacjach interpersonalnych.

Doświadczenie zawodowe początkowo zdobywała pracując w ośrodkach, zajmujących się wspieraniem młodzieży i ich rodzin. Prowadziła także szkolenia na terenie Polski dla różnych instytucji i szkół, z szeroko rozumianej wiedzy i pomocy psychologicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując również z osobami pozbawionymi wolności, udzielając wsparcia w trudnej sytuacji życiowej oraz prowadząc zajęcia psychoedukacyjne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy w rodzinie oraz zachowaniom agresywnym.  Od kilku lat związana jest z Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN we Wrocławiu, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię indywidualną.

Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz czteroletnich studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim, akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Zdobywała również wiedzę w zakresie udzielania indywidualnej pomocy psychologicznej i prowadzenia grup terapeutycznych, uczestnicząc w dwuletnim kursie stażowym w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej we Wrocławiu. Następne dwa lata uczestniczyła w szkoleniu z zakresu prowadzenia psychoterapii w nurcie Gestalt i terapii systemowej w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie. Ukończyła kurs trenerski przygotowujący do prowadzenia szkoleń uzyskując tytuł trenera I stopnia. Uczestniczyła również w szkoleniu uprawniającym do pracy ze sprawcami przemocy wg modelu Duluth, w fundacji ETOH w Warszawie. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach psychologicznych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej Psychologa. Swoją pracę poddaje superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Rejestracja Online