Joanna Ciesielska
Mgr psycholog, psychoterapeuta

Psycholog kliniczny i psychoterapeuta psychodynamiczny. Pracuje z dorosłymi, młodzieżą, dziećmi i rodzicami z różnymi trudnościami.

Uzyskała tytuł mgr psychologii na Uniwersytecie w Poznaniu. Swoje kwalifikacje jako psychoterapueta psychodynamiczny zdobyła kończąc 3-letni kurs psychoterapii psychodynaminczej w Manor House for Psychotherapy w Londynie. Bogate doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w sektorze publicznym i prywatnym, z pacjentami zmagającymi się z różnymi i problemami takimi jak lęk, depresja, żałoba, PTSD i innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego.

W pracy jako psychoterapeuta koncentruje się na budowaniu relacji z osobami doświadczającymi problemów. Oferuje pacjentom bezpieczną przestrzeń do eksploracji myśli i uczuć, a także wspiera ich w poszukiwaniu zasobów i nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami. W pracy z pacjentem kieruje się towarzyszeniu pacjentowi w  odkrywaniu i nadawaniu sensu własnym doświadczeniom i relacjom. Pracując jako psychoterapeuta rozwinęła w sobie ogromną empatię, cierpliwość i wrażliwość na ludzkie doświadczenie. W swojej pracy terapeutycznej kieruje się wartościami szacunku,  poufności, tolerancji  i otwartości.

Pracując z dziećmi kieruje się ciekawością postrzeganego przez dziecko świata, oraz skupia się na stwarzaniu bezpiecznych warunków do eksploracji jego/ jej uczuć i myśli. Do pracy z dzieckiem używa kreatywnych metod, nieustannie dopasowując się do indywidualnych potrzeb i preferencji dziecka.

W pracy z rodzinami skupia się na systemowym rozumieniu dynamiki w relacjach między członkami rodziny, usprawnieniu komunikacji, wspieraniu wartości rodziny, a także nadaniu sensu traumy wielopokoleniowej. Oferuje rodzinom bezpieczną przestrzeń do eksploracji trudnych tematów.

Jest członkiem oraz pracuje w ramach etycznych British Association of Counselling and Psychotherapy (BACP) oraz Health Care Professional Council (HCPC). W swojej pracy klinicznej i terapeutycznej kieruje się wartościami poufności, szacunku i tolerancji.

Oferuje konsultacje i terapie w języku polskim i angielskim.

Rejestracja Online