Psychoterapia i pomoc psychologiczna

Zakres usług

Spotkanie

Praca terapeutyczna z pacjentem oparta jest o nurt psychodynamiczny. Oznacza to odkrywanie nieświadomych mechanizmów, które rządzą naszym myśleniem i zachowaniem. “Odkrycie” ich, a dokładniej uświadomienie i przeanalizowanie, jest najważniejszą i leczniczą częścią procesu terapeutycznego i pomocy psychologicznej.

Spotkanie terapeutyczne polega na rozmowie pacjenta i terapeuty, gdzie pacjent decyduje, jakie tematy są poruszane. W tym rodzaju terapii nie stosuje się testów psychologicznych, ćwiczeń, czy zadań domowych. Spotkania odbywają się nie rzadziej niż raz w tygodniu, w tym samym dniu i o tej samej porze, w oparciu o kontrakt terapeutyczny. Mogą trwać od kilku do kilkunastu tygodni (terapia krótkoterminowa), lub od roku do kilku lat (terapia długoterminowa,) w zależności od potrzeb pacjenta i celów terapii.

Koszt spotkania: 100 pln/ 50 min

Psychoterapia małżeńska / terapia par – adresowana jest do osób, którym zależy na odbudowie, przeformułowaniu bądź polepszeniu swojej dotychczasowej relacji partnerskiej.

Na różnych etapach życia i związku napotykamy na sytuacje, powodujące konflikty i nieporozumienia, zdarza się że nie możemy porozumieć się z najbliższą nam osobą. W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy psychologicznej.

Psychoterapia par daje możliwość do lepszego zrozumienia i poznania partnera oraz samego siebie. To także szansa do wzajemnego wyrażenia własnych potrzeb, emocji, oczekiwań i okazja do wspólnego wypracowania satysfakcjonującego poziomu  funkcjonowania w relacji.

Praca z terapeutą pozwala zidentyfikować problem, wypracować skuteczny sposób komunikowania się pary na tyle, aby sprzyjał pozytywnym zmianom w związku. Pracujemy z parami heteroseksualnymi i homoseksualnymi.

Polega na wspólnej pracy z członkami rodziny. Sposób w jaki funkcjonuje każda osoba, sposób reagowania oraz przeżywania problemów należy rozważać w szerszym kontekście – systemu, jakim jest rodzina. Zachowanie jednego członka rodziny, wpływa na pozostałe osoby w rodzinie. Na przykład stres w pracy, trudności wychowawcze mogą powodować różne reakcje, także objawy psychosomatyczne, u pozostałych członków rodziny. Może to być sygnał, że niekoniecznie konkretna osoba potrzebuje pomocy psychologicznej, ale cały system rodzinny.

Praca z rodziną ma indywidualny charakter, ponieważ każda rodzina jest inna.

Pomoc psychoterapeuty rodzinnego skupia się na procesach emocjonalnych, poznawczych oraz zachowaniach osób w rodzinie, mając na celu poprawę relacji między jej poszczególnymi członkami oraz funkcjonowania rodziny jako systemu.

Indywidualne sesje rozwojowe to krótkoterminowa metoda pracy. Coaching to proces wspomagający dojrzewanie, czyli nabywanie umiejętności świadomego brania odpowiedzialności za to, co chcemy osiągnąć. Jest to  kompleksowe podejście służące wspieraniu rozwoju poprzez zastosowanie szeregu różnorodnych technik, osadzony w dialogu pomiędzy profesjonalnie przygotowanym specjalistą i klientem. Celem sesji rozwojowych jest nauka nowych umiejętności, rozpoznanie i wykorzystanie w większym stopniu swoich mocnych stron, wyeliminowanie zachowań nieadaptacyjnych i aktywizacja zasobów, które się posiada. W rezultacie prowadzi to do zwiększenia motywacji i osiągnięcia równowagi.

Pierwsza sesja ma charakter wprowadzający, jest sesją roboczą, na której możemy się poznać i ustalić warunki dalszej współpracy. Decyzję o rozpoczęciu procesu podejmujesz po pierwszym spotkaniu.

Długość procesu coachingowego jest różna w zależności od tematu. Zwykle trwa od 6 do 12 spotkań. Jest to jednak proces w którym każde spotkanie stanowi odrębną całość i to Ty podejmujesz decyzje o tym, czy dana sesja jest ostatnią sesją. Zazwyczaj każda sesja trwa od 50 do 60 minut.

To pierwsze 2-3 spotkania konsultacyjne, na których wspólnie analizujemy zgłaszany problem, ustalamy czas trwania terapii oraz opracowujemy cele do dalszych spotkań. Jest to też czas na potocznie zwane „pierwsze wrażenie”, któremu warto zaufać i zastanowić się, czy dobrze się czuję w kontakcie z tym terapeutą, czy będę w stanie się przed tą osobą otworzyć i spotykać przez kolejne miesiące, bądź lata. Jeśli tak nie jest, warto o tym porozmawiać i poszukać rozwiązań tej sytuacji.

Koszt spotkania: 100 pln/ 50 min

Porady psychologiczne, fachowo zwane poradnictwem, są serią krótkich spotkań skupionych na konkretnym problemie i szybkim jego rozwiązaniu, poprzez udzielanie rad i konkretnych wskazówek. Ten sposób pomocy psychologicznej jest wart uwagi w nagłych sytuacjach problemowych i kryzysowych. To co odróżnia poradnictwo od terapii to fakt, że w poradnictwie pracuje się nad szybkim rozwiązaniem problemu, szukaniem rozwiązań, niekoniecznie analizując przyczyny i pracując nad uniknięciem podobnych problemów w przyszłości.

Koszt spotkania: 100 pln/ 50 min

Z myślą o zadowoleniu każdego pacjenta, z którym pracuję, kieruję się następującymi standardami pracy:

  1. Posiadam odpowiednie doświadczenie zawodowe i życiowe, wiedzę teoretyczną oraz praktyczną do prowadzenia psychoterapii psychodynamicznej.
  2. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
  3. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
  4. Dotrzymuję tajemnicy zwodowej, kierując się poufnością powierzanych mi spraw, za wyjątkiem sytuacji, stwarzających bezpośrednie niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, lub innych osób.

Spotkanie trwa 50 minut. Praca terapeutyczna opiera się na szczerej rozmowie. Nie ma szablonu takiej rozmowy i listy pytań, których mogą się Państwo spodziewać. To pacjent definiuje problem, który sprawia, że szuka pomocy psychologicznej i to pacjent decyduje, o czym będziemy wspólnie rozmawiać na każdym spotkaniu. Warto jednak zaznaczyć, że szczerość i otwarta postawa oraz chęć do pracy nad samym sobą, najbardziej sprzyjają postępom w procesie terapeutycznym.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu (stały dzień i godzina) , trwają 50 minut. W nagłych, wyjątkowych sytuacjach kryzysowych, istnieje możliwość dwóch spotkań w tygodniu. Terapia trwa od kilku tygodni do kilku lat, w zależności od specyfiki problemu pacjenta.

Podczas terapii pacjent zyskuje wgląd w swoje problemy, lepsze rozumienie samego siebie, swoich emocji i zachowań, poprawę umiejętności radzenia sobie ze stresem, poprawę funkcjonowania w relacjach z innymi osobami, wewnętrzne uczucie zadowolenia i odnalezienia “części siebie”.

Także relacja terapeutyczna, oparta na zaufaniu, szczerości, uczuciu komfortu i bezpieczeństwa, ma istotne znaczenie, poprzez fakt, że pacjent wie, że jest ktoś kto go wysłucha, kto potrafi zrozumieć jego emocje, może pokazać inną perspektywę problemu, jakiej wcześniej nie widział.