charakterownia-stamp-no-border

Izabela Niedzielska - mgr psycholog, psychoterapeuta

Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych. Pracuje z osobami doświadczającymi lęku, obniżonego nastroju, problemów w relacjach z ludźmi, poczucia braku sensu w życiu, trudności w radzeniu sobie z własną złością, dolegliwości psychosomatycznych i wielu innych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Jest magistrem psychologii i psychoterapeutą. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Ośrodka „Intra” w Warszawie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Doświadczenie zdobywała w oddziałach psychiatrycznych, domach pomocy społecznej dla osób chorych psychicznie oraz chorych somatycznie, ośrodku interwencji kryzysowej, oddziałach onkologicznym i hematologicznym oraz fundacji dla ofiar przemocy. Pracowała z osobami  z diagnozą depresji, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, schizofrenii, zespołu stresu pourazowego, fobii społecznej, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń osobowości, a także z osobami w kryzysie psychicznym wynikającym m.in. z doświadczania przemocy domowej, ciężkiej choroby, straty bliskiej osoby z powodu śmierci lub rozstania, w kryzysie samobójczym. Ponadto prowadziła zajęcia grupowe dla osób ze schizofrenią w zakresie poprawy funkcjonowania społeczno-poznawczego, zajęcia aktywizujące dla seniorów, szkolenia dla wolontariuszy oddziałów onkologicznych. Współuczestniczyła w tworzeniu planów wsparcia dla osób z chorobą psychiczną, sporządzała opinie psychologiczne dla potrzeb instytucji.

Zajmuje się psychoterapią doświadczeniową, która koncentruje się głównie na świadomej sferze psychiki i opiera się na założeniu, że zmiana w terapii jest możliwa w kontekście akceptacji, empatii i autentyczności terapeuty. Człowiek jest całością, którą stanowią myśli, emocje i odczucia cielesne, a poszerzanie świadomości wewnętrznego doświadczania pozwala na pojawienie się trwałej zmiany w człowieku.

„Towarzyszenie drugiemu człowiekowi w procesie odkrywania siebie jest dla mnie niezwykłym i poruszającym doświadczeniem”.

Rejestracja Online