Mobbing i molestowanie

Karolina KawalerekArtykuły

Zdefiniowanie zjawiska mobbingu okazuje się nie lada wyzwaniem. W polskim kodeksie pracy mobbing oznacza działania lub zachowania skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu go lub zastraszaniu, wywołujące … Read More