Agnieszka Wiśniak
(psycholog, psychoterapeuta, filolog, trener biznesu, coach, mediator, nauczyciel akademicki)

Pomaga dzieciom i młodzieży, parom i małżeństwo, rodzinom oraz osobom indywidualnym. Pracuje z osobami w kryzysie, w depresji oraz z zaburzeniami okresu dzieciństwa i dojrzewania, osobowości, lękowymi, a także z osobami wykorzystywanymi (m.in. seksualnie, w tym z dziećmi).
Ukończyła z wyróżnieniem psychologię o specjalności psychologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Wcześniej studiowała na Uniwersytecie Opolskim, gdzie uzyskała tytuł magistra filologii i stopień doktora nauk humanistycznych.

Psychologiczne doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Krapkowicach, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu.

Pracuje według paradygmatu psychologii integracyjnej. Przygotowuje się do zdobycia certyfikatu psychoterapeuty. Obecnie jest w trakcie szkolenia certyfikacyjnego w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii prowadzonej przez Instytut Psychologii Zdrowia przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Swoją pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji superwizorów z Instytutu Psychologii Zdrowia.

Od 2004 roku organizuje i prowadzi szkolenia dla nauczycieli i biznesu z zakresu umiejętności interpersonalnych, sprzedaży. Obecnie prowadzi również mediacje sądowe i pozasądowe cywilne (rodzinne, pracownicze, gospodarcze) oraz karne. Jest akredytowanym coachem ACC International Coach Federation.

Jako nauczyciel akademicki współpracuje ze Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydziałem Zamiejscowym w Zabrzu, Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydziałem Zamiejscowym w Opolu, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie.

Monika Andrzejewska
(psychoterapeuta, socjolog)

Specjalizuje się w indywidualnej psychoterapii psychodynamicznej osób z zaburzeniami osobowości, nerwicami, zmagającymi się ze stanami lekowymi czy też objawami psychosomatycznymi. Pomaga w sytuacjach kryzysowych w kontaktach interpersonalnych.

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Socjolog, kulturoznawca.

Ukończyła Szkołę Trenerów umiejętności psychospołecznych w Pracowni Psychoedukacji i Terapii w Bielsku Białej.

Wykładowca z zakresu arteterapii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu i Wrocławiu. Specjalista z zakresu teatroterapii, muzykoterapii i plastykoterapii. Zajęcia realizuje zarówno dla dzieci, dorosłych i seniorów.
Współpracuje z Poznańskim Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego prowadząc zajęcia z zakresu Terapii przez Teatr.

W trakcie realizacji Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach z zakresu psychoterapii dorosłych jak i dzieci. Staż odbyła w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Tąpadłach.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje superwizji u ceryfikowanych psychoterapeutów z Krajowskiego Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Elżbieta Gregorasz
(psycholog, psychoterapeuta)

Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi w zakresie terapii depresji, nerwic, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń odżywiania. Pracuje z chorymi na choroby nowotworowe oraz ich rodzinami. Zajmuje się także wsparciem w kryzysie przeżywanym w związku ze śmiercią bliskiej osoby.

Od 7 lat pracuje z chorymi onkologicznie m.in. w Dolnośląskim Centrum Onkologii i hospicjach. Pracowała jako psychoterapeuta na oddziale dziennym leczenia uzależnień w Rawiczu i poradni rodzinnej Bajka.

Odbyła staż na Oddziale Nerwic w Katedrze Psychiatrii na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz w Zakładzie Terapii Rodzin Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Koordynatorka studiów podyplomowych z psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS. Autorka artykułów oraz 2 rozdziałów podręcznika psychoonkologicznego.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz 4- letni całościowy kurs psychoterapii organizowany przez Odział Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości oraz Katedrę i Klinikę Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kurs jest atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Sandra Szczepańska
(psycholog, psychoterapeuta)

Absolwentka psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna i zdrowia na Uniwersytecie Łódzkim, ukończyła kurs Podstaw Psychoterapii Psychodynamicznej. Obecnie realizuje ostatni etap czteroletniego, specjalistycznego podyplomowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła Studium Psychologii Sądowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu, a także pracując w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej, Powiatowym Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz wrocławskich gimnazjach.

Specjalista indywidualnej terapii psychodynamicznej młodzieży oraz osób dorosłych. Specjalizuje się w zakresie terapii nerwic, zaburzeń osobowości, stanów lękowych, dolegliwości psychosomatycznych. Prowadzi konsultacje rodzinne związane z problematyką kryzysu adolescencyjnego.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Dysleksji, prowadzi zajęcia terapeutyczne dla młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Renata Halejcio
(psycholog, terapeuta rodzinny)

Absolwentka wydziału nauk społeczno-pedagogicznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.

Absolwentka 4-letniego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne, kursu psychoterapii rodzinnej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Absolwentka 2-letnich Studiów Podyplomowych na kierunku „Podstawy oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym” Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W swoim dorobku ma też wiele innych szkoleń dotyczących pomocy psychologicznej i terapii.

Od 2008 roku zajmuje się psychoterapią indywidualną, grupową, terapią rodzinną. Ma bogate doświadczenie w pracy terapeutycznej w zakresie interwencji kryzysowej, a także z osobami zaburzonymi psychicznie. Prowadzi sesje terapii rodzinnej i par. W ujęciu systemowym pomaga zarówno rodzinom, jak i młodzieży w kontakcie indywidualnym. W pracy terapeutycznej wykorzystuje podejście integratywne, szczególnie bliskie są jej koncepcje systemowe i psychoanalityczne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w: Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w placówkach pomocy społecznej, w ramach praktyki prywatnej, podczas praktyk w szpitalu klinicznym w Krakowie oraz w ramach stażu na oddziale psychiatrycznym w Wałbrzychu.

Do chwili obecnej systematycznie podnosi swoją wiedzę i umiejętności zawodowe w toku ciągłej praktyki, poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz udział w szkoleniach specjalistycznych z zakresu psychoterapii i psychoanalizy.

Katarzyna Włoch
(psycholog, psychoterapeuta)

Specjalizuje się w zakresie terapii depresji, nerwic, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, DDA, stanów lękowych, dolegliwości psychosomatycznych. Pomaga w sytuacjach kryzysu, trudności natury emocjonalnej, doświadczeń traumatycznych, problemów w związkach i relacjach z innymi, problemów wychowawczych i wieku dorastania. Zajmuje się indywidualną terapią osób dorosłych oraz młodzieży.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach w Katedrze Psychiatrii na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, na 2 oddziałach: Nerwic oraz Ogólnopsychiatrycznym, w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, w Centrum Psychologiczno-Terapeutycznym Libero we Wrocławiu oraz Centrum Medycyny i Rehabilitacji Villa Medica.

Wykształcenie zdobywała na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu (specjalność psychologia kliniczna), w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (specjalizacja zarządzanie przedsiębiorstwem). Obecnie jest w trakcie procesu certyfikacji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Posiada doświadczenie w pracy z międzynarodowymi korporacjami, głównie w prowadzeniu negocjacji z różnorodnymi firmami, osobami o różnych charakterach, kulturach oraz stanowiskach.

Swoją pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji superwizorów z Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Psychoterapię prowadzi także w języku angielskim.