Aleksandra Kołodziej
Psychoterapeuta dzieci i młodzieży, oligofrenopedagog, pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta EEG Biofeedback, mgr biotechnolog.

Specjalista z 14 letnim doświadczeniem w zakresie terapii dzieci i młodzieży.
Specjalizuje się w pracy z dziećmi m.in. z porażeniem mózgowym, z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej, z zaburzeniami emocjonalnymi, koncentracji, pamięci, zachowania, okresu dojrzewania, dysleksją, z zespołem FAS, Aspergera, Mutyzmem z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym. Pomaga dzieciom z trudnościami w życiu codziennym, wchodzącym w konflikty z rówieśnikami lub opiekunami, doświadczającym stresu, problemów w nauce.

Wspiera rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
Prowadzi zajęcia rewalidacyjne z młodzieżą gimnazjalną i dziećmi ze szkoły podstawowej, zajęcia terapeutyczne eeg biofeedback w Centrum Terapii Promitis, w Centrum Balans, w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach.
Wykształcenie zdobywała na Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Wrocławskim, w Dolnośląskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze, Fundacji „Promyk Słońca” we Wrocławiu.

Obecnie jest w trakcie procesu certyfikacji w nurcie Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, gdzie swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Dodatkowo poszerza kwalifikacje na studiach podyplomowych „Zawód Mediatora” na Uniwersytecie Wrocławskim.

Sandra Szczepańska
mgr psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna i zdrowia na Uniwersytecie Łódzkim, ukończyła kurs Podstaw Psychoterapii Psychodynamicznej. Obecnie realizuje ostatni etap czteroletniego, specjalistycznego podyplomowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła Studium Psychologii Sądowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu, a także pracując w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej, Powiatowym Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz wrocławskich gimnazjach.

Specjalista indywidualnej terapii psychodynamicznej młodzieży oraz osób dorosłych. Specjalizuje się w zakresie terapii nerwic, zaburzeń osobowości, stanów lękowych, dolegliwości psychosomatycznych. Prowadzi konsultacje rodzinne związane z problematyką kryzysu adolescencyjnego.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Dysleksji, prowadzi zajęcia terapeutyczne dla młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.