Gabinet psychologiczny – komu pomagamy?

Wiele problemów, które doświadczają Państwo na co dzień, jako osoby dorosłe, można skutecznie rozwiązywać przy wsparciu psychoterapeuty.

Są to między innymi:

 • doraźne problemy kryzysowe (rozstanie, strata bliskiej osoby, wypalenie zawodowe, utrata pracy)
 • problemy w relacji małżeńskiej, rodzinnej, nowych związkach, rozwód
 • problemy związane z rozpoczynaniem dorosłego życia (zagubienie, strach, nowa praca, samodzielne mieszkanie)
 • depresja
 • zaburzenia osobowości
 • nerwice
 • problemy interpersonalne (w życiu osobistym i zawodowym: konflikty w relacjach, trudności komunikacyjne, problem z kontrolą własnych emocji)
 • brak wsparcia przez otoczenie
 • niskie poczucie własnej wartości
 • wahania nastroju
 • zdrada
 • stres różnego pochodzenia, stres w pracy
 • brak motywacji
 • strach przed zmianami w życiu
 • problemy wychowawcze
Dojrzewanie to bardzo trudny okres w życiu, zarówno młodzieży jak i rodziców. Przemianom fizycznym towarzyszą gwałtowne zmiany w psychice.

Pomagam młodym osobom, które:

 • nie radzą sobie ze swoimi problemami (z kolegami, z nauką, z motywacją)
 • doświadczają trudności w kontaktach z rówieśnikami
 • przeżywają wahania nastroju i skrajnie silne emocje (złość, niekontrolowana agresja)
 • mają wrażenie bycia samotnymi i niezrozumianymi przez otoczenie
 • mają depresję
 • mają niskie poczucie własnej wartości
 • nie akceptują siebie
 • doświadczają odrzucenia z powodu swojej odmienności, a także przez płeć przeciwną
 • odczuwają trudności w nawiązywaniu relacji, utrzymaniu ich i własnym zaangażowaniu
 • przeżywają natężenie konfliktów z rodzicami i opiekunami
 • podejmują niebezpieczne i ryzykowne działania

Pierwsze spotkania mogą odbywać się z udziałem opiekuna, na kolejnych nie istnieje taka potrzeba. Długość trwania terapii nie jest ustalana z góry, jednak zazwyczaj jest to okres nie krótszy niż 1 rok. Pacjent sam stwierdza czy dalsze spotkania są mu potrzebne, po 18 roku życia decyzja o dalszym kontynuowaniu terapii należy do pacjenta.

Informacje powierzane terapeucie przez pacjenta pozostają objęte tajemnicą zawodową, mogą być przekazywane opiekunom, tylko za jego zgodą lub w przypadku niebezpieczeństwa i  zagrożenia życia pacjenta lub innej osoby.

Pomagamy dzieciom i ich rodzicom:

 • w zakresie pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym,
 • z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej
 • z zaburzeniami emocjonalnymi, koncentracji, pamięci, zachowania, okresu dojrzewania,
 • z dysleksją,
 • z zespołem FAS, Aspergera, mutyzmem
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym
 • z trudnościami w życiu codziennym, wchodzącym w konflikty z rówieśnikami lub opiekunami, doświadczającym stresu, problemów w nauce.
Pomagamy w zakresie:

 • szukania nowych rozwiązań problemów, gdy dotychczasowe samodzielne próby nie przynoszą efektu
 • w konfliktach pojawiających się w rodzinie (np. między rodzicami a dzieckiem, dzieckiem a dzieckiem)
 • problemów w komunikowaniu się (między członkami, między pokoleniami)
 • odkrywania nowych sposobów komunikowania się
 • wzmacniania relacji w systemie rodzinnym
Pomagam w relacjach partnerskich czy małżeńskich w chwilach:

 • kryzysu w relacji (np. narodziny dziecka, zdrada, syndrom opuszczonego gniazda, powtarzające się kłótnie na ten sam temat)
 • problemów w komunikacji, brak bliskości w relacji (emocjonalnej i fizycznej)
 • obarczania winą za problemy partnera,
 • gdy jedynym rozwiązaniem problemu wydaje się rozstanie
 • rozbieżności w dysponowaniu finansami
Bycie rodzicem to niełatwe zadanie. Co ciekawe aby wykonywać pracę zawodową, zazwyczaj kształcimy się wiele lat, a do jednej z ważniejszych ról w życiu, niestety często odpowiedniej porcji wiedzy i wsparcia musimy szukać samodzielnie.

Pomagam przyszłym i już obecnym rodzicom, kiedy:

 • mają problem z odnalezieniem się w nowej roli
 • chcą być świadomymi rodzicami
 • są w trakcie rozwodu i chcą odpowiednio przygotować do tego dziecko
 • chcą lepiej rozumieć siebie w roli rodzica
 • przeżywają trudności w relacji z dzieckiem
 • przechodzą kryzys w rodzinie
 • chcą poprawić komunikację we własnej rodzinie
 • dostrzegają w swojej rodzinie trudności z konfliktami,
 • szukają wiedzy na temat różnych metod wychowawczych
 • przeżywają w rodzinie żałobę, utratę kogoś bliskiego i szukają wsparcia dla siebie i swoich dzieci
 • przygotowują swoje dziecko do ważnej zmiany w życiu (pójście do przedszkola, szkoły, okres dojrzewania, zmiana miejsca zamieszkania)
Dojrzewanie to bardzo trudny okres w życiu, zarówno młodzieży jak i rodziców. Można pomóc sobie oraz dorastającemu dziecku przejść przez ten ważny etap życia, będąc odpowiednio do tego przygotowanym.

Pomagam rodzicom, którzy w tym etapie życia dziecka:

 • mają trudność z nawiązaniem kontaktu ze swoim dzieckiem
 • nie rozumieją, co się dzieje z ich dzieckiem i co ono przeżywa
 • chcą wypracować lepsze sposoby radzenia sobie ze swoimi emocjami, w reakcji na zachowanie dziecka
 • doświadczają częstych konfliktów w kontakcie z dzieckiem
 • potrzebują wsparcia
 • zauważaja niepokojące i ryzykowne zachowania u swojego dziecka
 • niepokoją się sięganiem przez dziecko po różnego rodzaju środki psychoaktywne (alkohol, narkotyki)
 • obserwują u dziecka znaczne zmiany w wynikach w nauce
 • rozwodzą się i chcą odpowiednio przygotować do tego dziecko
Życie w obcym kraju może wiązać się z uczuciem osamotnienia oraz innymi trudnościami, takimi jak:

 • problem z adaptacją do nowego miejsca i kultury
 • zetknięciem się z nowymi zwyczajami, ludźmi
 • barierą językową

Udzielam wsparcia psychologicznego oraz prowadzę psychoterapię w języku angielskim.

Pomagam dorosłym oraz młodzieży, w jakich problemach można przeczytać szczegółowo tutaj.