Agnieszka Wiśniak
Mgr psycholog, psychoterapeuta, filolog, trener biznesu, coach, mediator, nauczyciel akademicki.

Pomaga dzieciom i młodzieży, parom i małżeństwo, rodzinom oraz osobom indywidualnym. Pracuje z osobami w kryzysie, w depresji oraz z zaburzeniami okresu dzieciństwa i dojrzewania, osobowości, lękowymi, a także z osobami wykorzystywanymi (m.in. seksualnie, w tym z dziećmi).
Ukończyła z wyróżnieniem psychologię o specjalności psychologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Wcześniej studiowała na Uniwersytecie Opolskim, gdzie uzyskała tytuł magistra filologii i stopień doktora nauk humanistycznych.

Psychologiczne doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Krapkowicach, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu.

Pracuje według paradygmatu psychologii integracyjnej. Przygotowuje się do zdobycia certyfikatu psychoterapeuty. Obecnie jest w trakcie szkolenia certyfikacyjnego w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii prowadzonej przez Instytut Psychologii Zdrowia przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Swoją pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji superwizorów z Instytutu Psychologii Zdrowia.

Od 2004 roku organizuje i prowadzi szkolenia dla nauczycieli i biznesu z zakresu umiejętności interpersonalnych, sprzedaży. Obecnie prowadzi również mediacje sądowe i pozasądowe cywilne (rodzinne, pracownicze, gospodarcze) oraz karne. Jest akredytowanym coachem ACC International Coach Federation.

Jako nauczyciel akademicki współpracuje ze Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydziałem Zamiejscowym w Zabrzu, Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydziałem Zamiejscowym w Opolu, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie.

Karolina Górska
Coach, trener i psycholog

Specjalista z 10 letnim doświadczeniem w zakresie wspierania rozwoju ludzi.

Doświadczenie zawodowe zdobywa zarządzając firmą szkoleniową, kierując zespołem pracowników, poznając rynek szkoleniowy oraz trendy rozwojowe, prowadząc wykłady dla studentów na studiach podyplomowych kierunku Coaching na Uniwersytecie SWPS. Posiada rzetelną wiedzę biznesową i psychologiczną zdobytą na  najlepszych polskich uczelniach (Uniwersytet Wrocławski, SWPS).

Prowadzi coaching wspierany technikami terapii poznawczo-behawioralnej oraz skoncentrowanej  na rozwiązaniach. Celem sesji rozwojowych, które prowadzi, jest nauka nowych umiejętności, rozpoznanie i wykorzystanie w większym stopniu swoich mocnych stron, wyeliminowanie zachowań nieadaptacyjnych i aktywizacja zasobów, które się posiada. W odróżnieniu od terapii jest to metoda krótkoterminowa, zwykle trwa od 6 do 12 spotkań, jest to jednak proces, w którym każde spotkanie stanowi odrębną całość.
Pracuje z osobami dorosłymi i z młodzieżą.